Ostrzeżenia

# [href]

Opis

Atrybut [href] zawiera tylko #. Prawdopodobnie powinien to być <button> lub przynajmniej [role="button"]. Nie sądzisz?

Bibliografia

Selektor

a[href="#"]:not([role="button"])

Test

<a href="#">O rany, ja nic nie znaczę.</a>

abbr powinien mieć [title]

Opis

Każdy skrót powinien zawierać wyjaśnienie jego znaczenia, przynajmniej przy pierwszym wystąpieniu.

Bibliografia

Selektor

abbr:not([title]),
abbr[title=" "],
abbr[title=""]

Test

Co wiesz o W3C?

<p>Co wiesz o <abbr>W3C</abbr>?</p>

[alt] może być pusty, ale wymaga sprawdzenia

Opis

Wartość [alt] może być pusta, jeśli obraz jest tylko dekoracyjny. W każdym innym przypadku tekst [alt] musi być zdefiniowany.Sprawdź to dwa razy.

Bibliografia

Selektor

img[alt=""],
area[alt=""],
input[type="image"][alt=""],
embed[type="image"][alt=""],
object[type="image"][alt=""]

Test

<img alt="" src="static/ffoodd.png" width="144" height="144" /><span></span>

[alt] zawiera nazwę pliku

Opis

Nazwa pliku w [alt] jest prawdopodobnie błędem automatyzacji… i nigdy nie pomoże żadnemu użytkownikowi.

Bibliografia

Selektor

img[alt$=".pdf"],
area[alt$=".pdf"],
input[type="image"][alt$=".pdf"],
img[alt$=".doc"],
area[alt$=".doc"],
input[type="image"][alt$=".doc"],
img[alt$=".png"],
area[alt$=".png"],
input[type="image"][alt$=".png"],
img[alt$=".jpg"],
area[alt$=".jpg"],
input[type="image"][alt$=".jpg"],
img[alt$=".gif"],
area[alt$=".gif"],
input[type="image"][alt$=".gif"],
img[alt$=".mp3"],
area[alt$=".mp3"],
input[type="image"][alt$=".mp3"],
img[alt$=".mp4"],
area[alt$=".mp4"],
input[type="image"][alt$=".mp4"],
img[alt$=".mov"],
area[alt$=".mov"],
input[type="image"][alt$=".mov"],
img[alt$=".ogg"],
area[alt$=".ogg"],
input[type="image"][alt$=".ogg"],
img[alt$=".xls"],
area[alt$=".xls"],
input[type="image"][alt$=".xls"],
img[alt$=".txt"],
area[alt$=".txt"],
input[type="image"][alt$=".txt"],
img[alt$=".zip"],
area[alt$=".zip"],
input[type="image"][alt$=".zip"],
img[alt$=".rar"],
area[alt$=".rar"],
input[type="image"][alt$=".rar"],
img[alt$=".docx"],
area[alt$=".docx"],
input[type="image"][alt$=".docx"],
img[alt$=".webp"],
area[alt$=".webp"],
input[type="image"][alt$=".webp"],
img[alt$=".apng"],
area[alt$=".apng"],
input[type="image"][alt$=".apng"],
img[alt$=".svg"],
area[alt$=".svg"],
input[type="image"][alt$=".svg"],
img[alt$=".svgz"],
area[alt$=".svgz"],
input[type="image"][alt$=".svgz"],
embed[type="image"][alt$=".pdf"],
object[type="image"][alt$=".pdf"],
embed[type="image"][alt$=".doc"],
object[type="image"][alt$=".doc"],
embed[type="image"][alt$=".png"],
object[type="image"][alt$=".png"],
embed[type="image"][alt$=".jpg"],
object[type="image"][alt$=".jpg"],
embed[type="image"][alt$=".gif"],
object[type="image"][alt$=".gif"],
embed[type="image"][alt$=".mp3"],
object[type="image"][alt$=".mp3"],
embed[type="image"][alt$=".mp4"],
object[type="image"][alt$=".mp4"],
embed[type="image"][alt$=".mov"],
object[type="image"][alt$=".mov"],
embed[type="image"][alt$=".ogg"],
object[type="image"][alt$=".ogg"],
embed[type="image"][alt$=".xls"],
object[type="image"][alt$=".xls"],
embed[type="image"][alt$=".txt"],
object[type="image"][alt$=".txt"],
embed[type="image"][alt$=".zip"],
object[type="image"][alt$=".zip"],
embed[type="image"][alt$=".rar"],
object[type="image"][alt$=".rar"],
embed[type="image"][alt$=".docx"],
object[type="image"][alt$=".docx"],
embed[type="image"][alt$=".webp"],
object[type="image"][alt$=".webp"],
embed[type="image"][alt$=".apng"],
object[type="image"][alt$=".apng"],
embed[type="image"][alt$=".svg"],
object[type="image"][alt$=".svg"],
embed[type="image"][alt$=".svgz"],
object[type="image"][alt$=".svgz"]

Test

static/ffoodd.png
<img alt="static/ffoodd.png" src="static/ffoodd.png" width="144" height="144" /><span></span>

atrybut [style]

Opis

Twoje style powinny być sterowane przez plik CSS. To wszystko. I nie, JS nie powinien manipulować stylami: lepiej jest bawić się klasami, na przykład.

Bibliografia

Selektor

[style]

Test

Jestem czerwony. Naprawdę czuję się brudny.
<div style="color: red;">Jestem czerwony. Naprawdę czuję się brudny.</div>

[autoplay] prawdopodobnie nie powinnno być używane

Opis

Media oparte na czasie, takie jak <audio> lub <video> nie powinny być odtwarzane automatycznie , bo może to być dość zaskakujące dla użytkownika.

Bibliografia

Selektor

video[autoplay],
audio[autoplay]

Test

<video autoplay controls src=""></video><span></span>

Brak [aria-level]

Opis

Chociaż [aria-level] nie jest wymagany przez specyfikację ARIA, w rzeczywistości lepiej jest go podać.

Bibliografia

Selektor

[role="heading"]:not([aria-level])

Test

Nagłówek z nieokreślonym poziomem
<strong role="heading">Nagłówek z nieokreślonym poziomem</strong>

Brak nagłówka w tabeli danych

Opis

<thead> jest bardzo potrzebny, jeśli istnieje <tbody>.

Selektor

table:not([role="presentation"]) > caption + tbody,
table:not([role="presentation"]) > tbody:first-child

Test

Brakujący thead
Jestem tabelą bez thead. Jestem tabelą bez thead.
Jestem tabelą bez thead. Jestem tabelą bez thead.
<table>
 <caption>Brakujący thead</caption>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Jestem tabelą bez thead.</td>
   <td>Jestem tabelą bez thead.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Jestem tabelą bez thead.</td>
   <td>Jestem tabelą bez thead.</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

[controls] byłoby pomocne

Opis

Media oparte na czasie, takie jak <audio> lub <video> będzie łatwiejsze w użyciu, jeśli [controls] są aktywowane dla użytkownika.

Bibliografia

Selektor

video:not([controls]),
audio:not([controls])

Test

<video src=""></video><span></span>

Do układu można użyć tabeli jednowierszowej

Opis

Samotny <tr> może być symptomem tabeli używanej do układu. Należy to sprawdzić dwukrotnie!

Bibliografia

Selektor

table:not([role="presentation"]) > tr:only-child,
table:not([role="presentation"]) > tbody > tr:only-child

Test

Jestem podpisem :3
O rany…
Jestem biednym samotnym rzęęęędem tabeli!
<table>
 <caption>Jestem podpisem :3</caption>
 <thead>
  <tr>
   <th scope="col">O rany…</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Jestem biednym samotnym rzęęęędem tabeli!</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

figcaption poza figure

Opis

<figcaption> nie ma sensu poza <figure>.

Bibliografia

Selektor

:not(figure) > figcaption

Test

Podpisuję coś pod tym czymś, czy nie?
<figcaption>Podpisuję coś pod tym czymś, czy nie?</figcaption>

figure bez roli group

Opis

<figure> potrzebuje atrybutu ARIA [role="group"] ze względu na dostępność.

Bibliografia

Selektor

figure:not([role="group"])

Test

Test figcaption
 Jestem figcaption (podpis figure)
<figure>
 <img src="static/ffoodd.png" width="144" height="144" alt="Test figcaption"/>
 <figcaption>&nbsp;Jestem figcaption (podpis figure)</figcaption>
</figure>

JS [href]

Opis

Atrybut [href] nie powinien zaczynać się od "javascript". Prawdopodobnie powinien to być <button> lub przynajmniej element z [role="button"], nie sądzisz? Jedynym wyjątkiem powinny być skryptozakładki.

Bibliografia

Selektor

a[href^="javascript"]:not([role="button"])

Test

<a href="javascript:(function(){a11ycss=document.createElement('LINK');a11ycss.href='https://rawgit.com/ffoodd/a11y.css/master/css/a11y-en.css';a11ycss.rel='stylesheet';a11ycss.media='all';document.body.appendChild(a11ycss);})();">Proszę użyć mojej zakładki ;)</a>

Każda tabela danych musi mieć podpis

Opis

<caption> jest potrzebny dla <table> z danymi. I to musi być :first-child, tak przy okazji.

Bibliografia

Selektor

table:not([role="presentation"]) > caption:not(:first-child),
table:not([role="presentation"]) > *:first-child:not(caption)

Test

Jestem tabelą bez podpisu (tytułu)! Jestem tabelą bez podpisu (tytułu)!
Jestem tabelą bez podpisu (tytułu)!
Jestem tabelą bez podpisu (tytułu)!
<table>
 <thead>
  <tr>
   <th id="th-one">Jestem tabelą bez podpisu (tytułu)!</th>
   <th id="th-two">Jestem tabelą bez podpisu (tytułu)!</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td colspan="2" headers="th-one th-two">Jestem tabelą bez podpisu (tytułu)!</td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="2" headers="th-one th-two">Jestem tabelą bez podpisu (tytułu)!</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

label bez atrybutu [for]

Opis

Znacznik <label> coś etykietuje, w teorii. Chociaż domyślne etykietowanie kontrolek formularzy jest akceptowane, prawdopodobnie lepiej jest dwukrotnie sprawdzić, czy kontrolka formularza jest naprawdę zagnieżdżona w swojej <label>.

Bibliografia

Selektor

label:not([for])

Test

<label>Zgadnij co?</label>

legend w fieldset musi być :first-child

Opis

<legend> w elemencie <fieldset> musi być pierwszym dzieckiem :first-child. Zawsze.

Bibliografia

Selektor

fieldset > *:not(legend):first-child,
fieldset > legend:not(:first-child)

Test

<fieldset>
 <label>Nie jestem legendą.</label>
</fieldset>

Niepoprawna struktura tabeli

Opis

<thead>, <tfoot> oraz <tbody> muszą występować w tej kolejności.

Bibliografia

Selektor

table > tfoot ~ thead,
table > tbody ~ tfoot,
table > tbody ~ thead,
table > tfoot ~ colgroup,
table > tbody ~ colgroup,
table > tbody ~ colgroup

Test

Jestem podpisem
Gdzie jest moja stopka?
Jestem tabelą ze źle zrobioną stopką. Jestem tabelą ze źle zrobioną stopką.
Jestem tabelą ze źle zrobioną stopką. Jestem tabelą ze źle zrobioną stopką.
Jestem tabelą ze źle zrobioną stopką. Jestem tabelą ze źle zrobioną stopką.
<table>
 <caption>Jestem podpisem</caption>
 <thead>
  <tr>
   <th scope="col">Gdzie jest moja stopka?</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Jestem tabelą ze źle zrobioną stopką.</td>
   <td>Jestem tabelą ze źle zrobioną stopką.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Jestem tabelą ze źle zrobioną stopką.</td>
   <td>Jestem tabelą ze źle zrobioną stopką.</td>
  </tr>
 </tbody>
 <tfoot>
  <th id="th-1">Jestem tabelą ze źle zrobioną stopką.</th>
  <th id="th-2">Jestem tabelą ze źle zrobioną stopką.</th>
 </tfoot>
</table>

Niepoprawne rodzeństwo na liście definicji

Opis

<dt> i <dd> powinny być bezpośrednio sąsiadującym rodzeństwem, i nic więcej. Chociaż wiele <dd> może nastąpić za pojedynczym <dt>.

Bibliografia

Selektor

dt + :not(dd),
:not(dt):not(dd) + dd

Test

Potrzebna mi definicja, nie sądzisz?
 • A ja jestem pozycją na liście…
 • <dl>
   <dt>Potrzebna mi definicja, nie sądzisz?</dt>
   <li>A ja jestem pozycją na liście&hellip;</li>
  </dl>

  Niepoprawne zagnieżdżanie na liście

  Opis

  Jedynym dozwolonym dzieckiem w <ul> i <ol> jest <li> - i odwrotnie jest również prawdziwe.

  Bibliografia

  Selektor

  ul > :not(li),
  ol > :not(li),
  :not(ul):not(ol) > li

  Test

   Czuję się jakbym się zgubił.

  <ul>
   <p>Czuję się jakbym się zgubił.</p>
  </ul>

  Niepoprawne zagnieżdżanie

  Opis

  Niektóre zagnieżdżenia są zabronione i na razie nie mają swoich własnych przypadków testowych:

  Może inne nieprawidłowe zagnieżdżenia do przetestowania. Bądź na bieżąco.

  Bibliografia

  Selektor

  nav main,
  aside main,
  footer main,
  header main,
  article main,
  :not(tr) > td,
  :not(tr) > th,
  colgroup *:not(col),
  :not(colgroup) > col,
  tr > :not(td):not(th),
  optgroup > :not(option),
  :not(select) > optgroup,
  :not(fieldset) > legend,
  select > :not(option):not(optgroup),
  :not(select):not(optgroup) > option,
  table > *:not(thead):not(tfoot):not(tbody):not(tr):not(colgroup):not(caption),
  address h1,
  address h2,
  address h3,
  address h4,
  address h5,
  address h6,
  address nav,
  address aside,
  address header,
  address footer,
  address address,
  address article,
  address section

  Test

  Jestem legendą. Czyżby?
  <legend>Jestem legendą. Czyżby?</legend>

  Niepoprawne zagnieżdżanie na liście definicji

  Opis

  <div>, <dt> i <dd> powinny być bezpośrednimi dziećmi <dl>. Każda inna konstrukcja może być gdzieś naruszeniem.

  Bibliografia

  Selektor

  :not(dl) > dt,
  :not(dl) > dd,
  dl > :not(dt):not(dd):not(div)

  Test

 • Jestem pozycją na liście.
 • <dl>
   <li>Jestem pozycją na liście.</li>
  </dl>

  Nieprawidłowo użyte znaczniki sekcji

  Opis

  <section>, <aside>, <article> to znaczniki sekcji. Nie wolno ich używać jako opakowania!

  Bibliografia

  Selektor

  aside > aside:first-child,
  article > aside:first-child,
  aside > article:first-child,
  aside > section:first-child,
  section > section:first-child,
  article > section:first-child,
  article > article:first-child

  Test

  <aside>
   <section>Jestem opakowany, wiesz.</section>
  </aside>

  Niespójne [dir] i [lang]

  Opis

  Niektóre języki - jak arabski czy hebrajski - wymagają przełączenia kierunku tekstu za pomocą [dir="rtl"], ponieważ domyślnym kierunkiem tekstu jest od lewej do prawej. Wymaga to również sprawdzenia każdej zmiany języka strony (oznaczonej za pomocą [lang]) w arabskiej lub hebrajskiej treści, aby zdefiniować również [dir].

  Bibliografia

  Selektor

  [lang="ar"]:not([dir="rtl"]),
  [lang="he"]:not([dir="rtl"]),
  [lang="ar"] [lang]:not([dir="ltr"]),
  [lang="he"] [lang]:not([dir="ltr"]),
  [dir="rtl"]:not([lang="ar"]):not([lang="he"])

  Test

  Cóż, jestem trochę zdezorientowany…

  <p dir="rtl" lang="pl">Cóż, jestem trochę zdezorientowany…</p>

  Niewłaściwie umieszczony div

  Opis

  Czy wiesz, że nie powinieneś dodawać <div> wewnątrz jakiegokolwiek elementu liniowego? Zamiast tego możesz użyć <span>.

  Bibliografia

  Selektor

  b div,
  i div,
  q div,
  em div,
  abbr div,
  cite div,
  code div,
  span div,
  small div,
  label div,
  strong div

  Test

  Hej ha!
  <b><div>Hej ha!</div></b>

  Niezabezpieczone [target=_blank]

  Opis

  Łącza [target="_blank"] mogą być wykorzystywane do wyłudzania informacji. Właściwie nie jest to problem związany z dostępnością, ale wszystko co pomaga użytkownikom jest mile widziane.

  Bibliografia*

  Selektor

  [target$="blank"]:not([rel]),
  [target$="blank"]:not([rel*="noopener"]),
  [target$="blank"]:not([rel*="noreferrer"])

  Test

  <a href="/" target="_blank">Czuję się bezbronna...</a>

  Obraz dekoracyjny nie powinien mieć dostępnej nazwy

  Opis

  Żaden ozdobny obraz - z [aria-hidden="true"] lub pustym [alt] — nie powinien mieć żadnego z tych elementów:

  Ten test obecnie nie może sprawdzić czy istnieje jakiekolwiek dziecko <title> lub <desc>, ponieważ <svg> jest wymienionym (???) elementem.

  Zobacz Przypadki skrajne i znane problemy na wiki a11y.css'.

  Bibliografia

  Selektor

  img[alt=""][title],
  img[alt=""][aria-label],
  img[alt=""][aria-labelledby],
  img[alt=""][aria-describedby],
  area:not([href])[alt]:not([alt=""]),
  area:not([href])[alt=""][title],
  area:not([href])[alt=""][aria-label],
  area:not([href])[alt=""][aria-labelledby],
  area:not([href])[alt=""][aria-describedby],
  svg[aria-hidden="true"][title],
  svg[aria-hidden="true"][aria-label],
  svg[aria-hidden="true"][aria-labelledby],
  svg[aria-hidden="true"][aria-describedby],
  canvas[aria-hidden="true"][title],
  canvas[aria-hidden="true"][aria-label],
  canvas[aria-hidden="true"][aria-labelledby],
  canvas[aria-hidden="true"][aria-describedby],
  embed[type="image"][aria-hidden="true"][title],
  embed[type="image"][aria-hidden="true"][aria-label],
  embed[type="image"][aria-hidden="true"][aria-labelledby],
  embed[type="image"][aria-hidden="true"][aria-describedby],
  object[type="image"][aria-hidden="true"][title],
  object[type="image"][aria-hidden="true"][aria-label],
  object[type="image"][aria-hidden="true"][aria-labelledby],
  object[type="image"][aria-hidden="true"][aria-describedby],

  Test

  <svg width="12cm" height="4cm" viewBox="0 0 1200 400"
     xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
     aria-hidden="true" title="Decorative SVG, you punk!">
   <rect x="400" y="100" width="400" height="200"
      fill="forestgreen" stroke="darkgreen" stroke-width="10" />
  </svg><span></span>

  Rola jest wymagana dla svg

  Opis

  Każdy <svg> powinien mieć albo [aria-hidden="true"], jeśli ma charakter dekoracyjny, albo [role="img"], jeśli ma charakter informacyjny.

  Bibliografia

  Selektor

  svg:not([aria-hidden="true"]):not([role="img"])

  Test

  <svg width="12cm" height="4cm" viewBox="0 0 1200 400"
     xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
     aria-label="Dekoracyjny SVG, ty punku!">
   <rect x="400" y="100" width="400" height="200"
      fill="forestgreen" stroke="darkgreen" stroke-width="10" />
  </svg><span></span>

  [role=presentation] nie powinna być używana dla obrazu

  Opis

  Każdy obraz dekoracyjny powinien być oznaczony [aria-hidden="true"] (lub pustym [alt], jeśli to element<img>). [role=presentation] spowinno załatwić sprawę, ale w momencie pisania tego tekstu, jego wsparcie jest zbyt niskie w porównaniu do pustego [alt] lub [aria-hidden=true].

  Bibliografia

  Selektor

  img[role="presentation"],
  svg[role="presentation"],
  area[role="presentation"],
  embed[role="presentation"],
  canvas[role="presentation"],
  object[role="presentation"]

  Test

  <svg width="12cm" height="4cm" viewBox="0 0 1200 400"
     xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
     role="presentation">
   <rect x="400" y="100" width="400" height="200"
      fill="forestgreen" stroke="darkgreen" stroke-width="10" />
  </svg><span></span>

  summary w details musi być :first-child

  Opis

  <summary> w elemencie <details> musi być pierwszym dzieckiem (:first-child). Zawsze.

  Bibliografia

  Selektor

  details > *:not(summary):first-child,
  details > summary:not(:first-child)

  Test

  Nie jestem podsumowaniem.
  <details>
   <legend>Nie jestem podsumowaniem.</legend>
  </details>

  th bez [scope] lub [id]

  Opis

  <th> usilnie potrzebuje [id] lub [scope].

  Bibliografia

  Selektor

  th:not([scope]):not([id])

  Test

  Potrzebne [scope] lub [id]
  Jestem bez [scope] lub [id]. jestem th ze [scope].
  Jestem td i czegoś mi brakuje. Jestem td i czegoś mi brakuje.
  Jestem td i czuje się dobrze. Jestem td i czuje się dobrze
  <table>
   <caption>Potrzebne [scope] lub [id]</caption>
   <thead>
    <tr>
     <th>Jestem bez [scope] lub [id].</th>
     <th scope="col">jestem th ze [scope].</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <tr>
     <td>Jestem td i czegoś mi brakuje.</td>
     <td>Jestem td i czegoś mi brakuje.</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Jestem td i czuje się dobrze.</td>
     <td>Jestem td i czuje się dobrze</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

  Użyto spacer.gif

  Opis

  Uwierz mi, to jeszcze musi zostać przetestowane.

  Bibliografia

  Selektor

  img[src*="1px.gif"]:not([role="presentation"]),
  img[src*="1x1.gif"]:not([role="presentation"]),
  img[src*="clear.gif"]:not([role="presentation"]),
  img[src*="spacer.gif"]:not([role="presentation"]),
  img[src*="dotclear.gif"]:not([role="presentation"]),
  img[src*="transparent.gif"]:not([role="presentation"]),
  img[src*="pixel-1x1-clear.gif"]:not([role="presentation"])

  Test

  spacer.gif
  <img src="static/spacer.gif" alt="spacer.gif" width="100" height="100"/><span></span>

  Większość węzłów DOM nie może być :empty

  Opis

  Oczywiście elementy void są puste, tak samo jak <iframe> i <textarea> mogą być :empty (puste). Każdy inny znacznik :empty, który nie jest ukryty, jest prawdopodobnie bezużyteczny i powinien zostać usunięty.

  Zauważ, że nie dotyczy to znaczników posiadających źródło wskazane w [src]. Jest to raczej opinia, ale ma na celu uniknięcie fałszywych alarmów w odniesieniu do takich znaczników jak <video> lub <audio>, które mogą być puste, jeśli mają co najmniej jedno źródło określone przez [src].

  Notes

  Moglibyśmy użyć pseudo-klasy :blank, ale w tym momencie jej wsparcie jest bardzo słabe. Moglibyśmy również użyć pseudoklasy :-moz-only-whitespace pseudo-class, ale jej wsparcie jest ograniczone do Firefoxa i w ten sposób moglibyśmy unieważnić nasz stos selektorów…

  Bibliografia

  Selektor

  body *:empty:not([hidden]):not([aria-hidden]):not([src]):not(button):not(a):not(iframe):not(textarea):not(area):not(base):not(br):not(col):not(command):not(embed):not(hr):not(img):not(input):not(keygen):not(link):not(meta):not(param):not(source):not(track):not(wbr):not(title)

  Test

  <p id="empty-node_code"></p>

  Zagnieżdżone tabele

  Opis

  Nie ma dobrego powodu, aby zagnieżdżać tabele danych: więc prawdopodobnie oznacza to, że mamy do czynienia z tabelą układu…

  Bibliografia

  Selektor

  table table

  Test

  Jestem podpisem :3
  O rany…
  Jestem komórką tabeli!
  Jestem komórką tabeli!
  O rany…
  Jestem komórką tabeli!
  Jestem komórką tabeli!
  <table>
   <caption>Jestem podpisem :3</caption>
   <thead>
    <tr>
     <th scope="col">O rany…</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <tr>
     <td>Jestem komórką tabeli!</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>
      <table>
       <caption>Jestem komórką tabeli!</caption>
       <thead>
        <tr>
         <th scope="col">O rany…</th>
        </tr>
       </thead>
       <tbody>
        <tr>
         <td>Jestem komórką tabeli!</td>
        </tr>
        <tr>
         <td>Jestem komórką tabeli!</td>
        </tr>
      </table>
     </td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

  Zła wyliczona wartość

  Opis

  Nie śmiej się, gówno się stało.

  Selektor

  [id*="NaN"],
  [id*="null"],
  [class*="NaN"],
  [class*="null"],
  [id*="undefined"],
  [class*="undefined"]

  Test

  Oops, coś poszło nie tak.

  <p class="undefined">Oops, coś poszło nie tak.</p>