Przejdź do treści głównej

LepszyWeb. Przewodnik po stylach

Pola wyboru

 • Element <fieldset > otacza grupę pól wyboru lub przycisków radiowych. <legend > zapewnia opis grupy pól.
 • Niektóre technologie wspomagające odczytują tekst legendy dla każdego zestawu pól, więc legendy powinny być krótkie i opisowe. Pomaga to osobie korzystającej z technologii wspomagającej zrozumieć pytanie, na które odpowiada za pomocą grupy pól wyboru.
 • WAI-ARIA zapewnia role=group, która działa podobnie do fieldset i legend. W opcji nr 2 element div musi mieć role=group, aby wskazywać, że zawarte w nim elementy należą do grupy, a atrybut aria-labelledby odwołuje się do id tekstu, który będzie służył jako etykieta dla grupy. Uwaga: Ta metoda nie jest obsługiwana przez wszystkie przeglądarki/technologie wspomagające.

Wytyczne WCAG 2.1

1.1.1 Treść nietekstowa - Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, z kilkoma wyjątkami. (Poziom A)

1.3.1 Informacje i relacje - Informacje, struktura oraz relacje między treściami przekazywane poprzez prezentację mogą być odczytane przez program komputerowy lub istnieją w postaci tekstu (Poziom A)

2.4.6 Nagłówki i etykiety - Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści. (Poziom AA)

3.3.2 Etykiety lub instrukcje - Gdy w treści wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje.. (Poziom A)

4.1.2 Nazwa, rola, wartość - Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym, ale nie tylko, elementów formularzy, łączy oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola mogą być określone programowo; stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione programowo; powiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających. (Poziom A)

Opcja #1: Stosowanie zestawu pól do grupowania opcji

Kto jest twoim ulubionym XIX-wiecznym naukowcem?

Opcja #2: Stosowanie ARIA do grupowania opcji

Kto jest najlepszym Beatlesem?

Przyciski opcji

 • Element <fieldset > otacza grupę pól wyboru lub przycisków radiowych. <legend > zapewnia opis grupy pól.
 • Niektóre technologie wspomagające odczytują tekst legendy dla każdego zestawu pól, więc legendy powinny być krótkie i opisowe. Pomaga to osobie korzystającej z technologii wspomagającej zrozumieć pytanie, na które odpowiada za pomocą grupy pól wyboru.
 • WAI-ARIA zapewnia role=group, która działa podobnie do fieldset i legend. W opcji nr 2 element div musi mieć role=group, aby wskazywać, że zawarte w nim elementy są członkami grupy, a atrybut aria-labelledby odwołuje się do id tekstu, który będzie służył jako etykieta dla grupy. Uwaga: Ta metoda nie jest obsługiwana przez wszystkie przeglądarki/technologie wspomagające.

Wytyczne WCAG 2.1

1.1.1 Treść nietekstowa - Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, z kilkoma wyjątkami. (Poziom A)

1.3.1 Informacje i relacje - Informacje, struktura oraz relacje między treściami przekazywane poprzez prezentację mogą być odczytane przez program komputerowy lub istnieją w postaci tekstu (Poziom A)

2.4.6 Nagłówki i etykiety - Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści. (Poziom AA)

3.3.2 Etykiety lub instrukcje - Gdy w treści wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje.. (Poziom A)

4.1.2 Nazwa, rola, wartość - Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym, ale nie tylko, elementów formularzy, łączy oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola mogą być określone programowo; stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione programowo; powiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających. (Poziom A)

Opcja #1: Stosowanie zestawu pól do grupowania opcji

Jaka jest najlepsza pora dnia?

Opcja #2: Stosowanie ARIA do grupowania opcji

Kto jest najlepszym członkiem Led Zeppelin?

Szukaj

 • Owiń komponent wyszukiwania w element z role="search", aby zwiększyć jego wykrywalność w technologiach wspomagających.
 • Gdy tylko jest to możliwe, użyj elementu label, aby wyraźnie powiązać etykiety z polami formularza. Atrybut for elementu label musi być dokładnie zgodny z identyfikatorem pola formularza.
 • Niekiedy pola formularza nie potrzebują jawnego elementu label, gdy znajdują się obok przycisku z opisowym tekstem. Np. pole wyszukiwania obok przycisku z etykietą wyszukiwania. W tych przypadkach powinieneś nadal zapewnić element label, ale możesz go wizualnie ukryć.
 • Należy pamiętać, że oznaczenia zastępcze (placeholder) nie są rozpoznawane przez wszystkie technologie wspomagające, a tym samym nie są odpowiednimi zamiennikami dla etykiet. Dodatkowo, technologie wspomagające, które ogłaszają symbole zastępcze, najpierw odczytają je, potem etykietę pola, a następnie typ pola. Należy więc pamiętać, aby nie powtarzać etykiety pola jako jej symbolu zastępczego, w przeciwnym razie zostanie ona ogłoszona wielokrotnie.

Wytyczne WCAG 2.1

1.1.1 Treść nietekstowa - Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, z kilkoma wyjątkami. (Poziom A)

1.3.1 Informacje i relacje - Informacje, struktura oraz relacje między treściami przekazywane poprzez prezentację mogą być odczytane przez program komputerowy lub istnieją w postaci tekstu (Poziom A)

2.4.6 Nagłówki i etykiety - Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści. (Poziom AA)

3.3.2 Etykiety lub instrukcje - Gdy w treści wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje.. (Poziom A)

4.1.2 Nazwa, rola, wartość - Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym, ale nie tylko, elementów formularzy, łączy oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola mogą być określone programowo; stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione programowo; powiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających. (Poziom A)

Opcja #1: Pole wyszukiwania z widoczną etykietą

Opcja #2: Ukryta etykieta

Opcja #3: Zastosowanie aria-label

Lista wyboru

 • Element <fieldset > otacza całą grupę pól wyboru lub przycisków radiowych. <legend > zapewnia opis grupy pól.
 • Niektóre technologie wspomagające odczytują tekst legendy dla każdego zestawu pól, więc legendy powinny być krótkie i opisowe. Pomaga to osobie korzystającej z technologii wspomagającej zrozumieć pytanie, na które odpowiada za pomocą grupy pól wyboru.
 • W przypadku wyboru elementów z grupami opcji do wskazania takich grup można użyć elementu optgroup. Atrybut label elementu optgroup jest używany do określenia etykiety grupy. Jest to szczególnie przydatne w przypadku list z wieloma powiązanymi opcjami.

Wytyczne WCAG 2.1

1.1.1 Treść nietekstowa - Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, z kilkoma wyjątkami. (Poziom A)

1.3.1 Informacje i relacje - Informacje, struktura oraz relacje między treściami przekazywane poprzez prezentację mogą być odczytane przez program komputerowy lub istnieją w postaci tekstu (Poziom A)

2.4.6 Nagłówki i etykiety - Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści. (Poziom AA)

3.3.2 Etykiety lub instrukcje - Gdy w treści wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje.. (Poziom A)

4.1.2 Nazwa, rola, wartość - Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym, ale nie tylko, elementów formularzy, łączy oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola mogą być określone programowo; stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione programowo; powiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających. (Poziom A)

Opcja #1: Lista wyboru bez grupowania

Option #2: Lista wyboru z grupowaniem

Pole tekstowe i obszar tekstowy

 • Zachowaj prostotę - nie wszystkie przeglądarki poprawnie eksponują wiele etykiet, które są powiązane z tym samym elementem formularza.
 • Użyj etykiet dla każdego pola i sprawdź, czy wartości for="" i id="" są zgodne. Identyfikatory muszą być unikalne na każdej stronie, tylko jedna etykieta może być powiązana z każdym unikalnym elementem formularza.
 • Wymagane pola należy uwidocznić za pomocą wskaźnika - zmiana koloru obramowania, gwiazdka, tekst opisu, itp.
 • Pola z walidacją błędów powinny mieć aria-describedby, aby zapewnić, że powiązany komunikat o błędzie na poziomie pola jest odczytywany przez technologię wspomagającą. Jeżeli komunikat o błędzie ma id="my-komunikat-bledu", wówczas pole danych powinno mieć aria-describedby="my-komunikat-bledu".

Wytyczne WCAG 2.1

1.1.1 Treść nietekstowa - Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, z kilkoma wyjątkami. (Poziom A)

1.3.1 Informacje i relacje - Informacje, struktura oraz relacje między treściami przekazywane poprzez prezentację mogą być odczytane przez program komputerowy lub istnieją w postaci tekstu (Poziom A)

2.4.6 Nagłówki i etykiety - Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści. (Poziom AA)

3.3.2 Etykiety lub instrukcje - Gdy w treści wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje.. (Poziom A)

4.1.2 Nazwa, rola, wartość - Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym, ale nie tylko, elementów formularzy, łączy oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola mogą być określone programowo; stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione programowo; powiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających. (Poziom A)

To pole jest wymagane.
W polu powyżej wystapił błąd Dane powyżej zostały wprowadzone poprawnie.

Przełączniki

 • Jeśli możesz, użyj elementu <button> i dołącz aria-pressed lub role="switch" dla swoich przełączników.
 • Możesz dodać opcjonalne etykiety do swoich przełączników, po prostu upewnij się, że element etykiety zawiera id, a przycisk przełącznika zawiera znacznik z aria-labelledby z pasującą etykietą.
 • Upewnij się, że istnieje aria-checked na przełącznikach, z JavaScriptem zmieniającym stan po kliknięciu z true na false (lub odwrotnie).
 • Upewnij się, że kontrast tekstu przełącznika na tle jest wystarczający (jeśli tekst jest używany).

Zasoby

Wytyczne WCAG 2.1

1.1.1 Treść nietekstowa - Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, z kilkoma wyjątkami. (Poziom A)

Uwaga: Jeśli zawartość nietekstowa jest czystą dekoracją, jest używana tylko do formatowania wizualnego, lub nie jest prezentowana użytkownikom, to nie potrzebuje alternatyw tekstowych.

4.1.2 Nazwa, rola, wartość - Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym, ale nie tylko, elementów formularzy, łączy oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola mogą być określone programowo; stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione programowo; powiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających. (Poziom A)

Opcjonalna etykieta

Podpowiedzi

 • Element podpowiedzi (Tooltips) nie powinien otrzymywać fokusu. Fokus powinien pozostać na polu, przycisku lub łączu, o którym mowa w etykiecie.
 • Podpowiedzi nie powinny być ujawniane przed upływem krótkiego czasu (~1-5 sekund).
 • Zależnie od wybranej opcji Tooltip, może istnieć dodatkowe oznakowanie ARIA, które należy zastosować. Dodaj aria-describedby="przyklad1" dla polu danych i połącz je z powiązaną sekcją o odpowiadającym ID selektora id="przyklad1".
 • Jeśli to możliwe, użyj opisowego tekstu na polach formularza, który musi być aktywowany przez zdarzenie focus lub hover. Podpowiedzi mogą być problematyczne dla niektórych technologii wspomagających.

Zasoby

Wytyczne WCAG 2.1

1.3.1 Informacje i relacje - Informacje, struktura oraz relacje między treściami przekazywane poprzez prezentację mogą być odczytane przez program komputerowy lub istnieją w postaci tekstu (Poziom A)

2.4.6 Nagłówki i etykiety - Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści. (Poziom AA)

3.3.2 Etykiety lub instrukcje - Gdy w treści wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje.. (Poziom A)

4.1.2 Nazwa, rola, wartość - Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym, ale nie tylko, elementów formularzy, łączy oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola mogą być określone programowo; stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione programowo; powiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających. (Poziom A)

Opcja #1: Prosta podpowiedź bez JS

Logowanie

Opcja #2: Podpowiedź z łączem

Jaki jest ulubiony owoc Beethovena? A ba-na-na-na.

Opcja #3: Podpowiedź z przyciskiem

Składają się one na wszystko!

Opcja #4: Pole z podpowiedzią po prawej

Nie mógł zobaczyć, jak to robi.
Na górę