Przejdź do treści głównej

LepszyWeb. Przewodnik po stylach

Ogólne

WCAG Web Accessibility Tutorials - wskazówki dotyczące tworzenia witryn internetowych zgodnych z WCAG.


Specyfikacja ARIA - Accessible Rich Internet Applications (ARIA) określa sposoby uczynienia treści i aplikacji internetowych (zwłaszcza tych opracowanych przy użyciu Ajaxa i JavaScript) bardziej dostępnymi, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład, umożliwia dostęp do punktów nawigacyjnych, widgetów JavaScript, podpowiedzi formularzy i komunikatów o błędach, aktualizację treści na żywo i wiele innych. (Mozilla Developer Network - @mozappsdev).


HTML5 Accessibility Chops: hidden and aria-hidden - Dla programisty, a także konsultanta doradzającego programistom w zakresie tworzenia dostępnych treści, ważne jest, aby mieć aktualną i praktyczną wiedzę na temat zaawansowanych technik programowania. Jaka jest najlepsza metoda ukrywania treści przed wszystkimi użytkownikami? Albo metoda ukrywania treści przed niektórymi użytkownikami? (The Paciello Group - @paciellogroup).


Inclusive Design at Microsoft - To misja Microsoft: Dać każdemu człowiekowi na planecie więcej możliwości. Bogactwo materiałów nt. dostępności @microsoftdesign).


Wzorce projektowe i rozwiązania

Inclusive Components - Blog, który stara się być biblioteką wzorców, koncentrując się na projektowaniu włączającym. Każdy post omawia typowy komponent interfejsu użytkownika i przedstawia jego lepszą, bardziej niezawodną i dostępną wersję (Heydon Pickering -@inclusicomps).


Screen Reader Keyboard Shortcuts and Gestures - Lista skrotów klawiaturowych i gestów dla czytników ekranu i najlepszych dla nich przeglądarek.


Accessible Components - Scott O'Hara opracowuje i projektuje rozwiązania dostępne dla użytkowników (Scott O'Hara - @scottohara).


Deque's Code Library - Ta biblioteka kodu jest tworzona na bieżąco (in statu nascendi). Opiera się na zasadach nauczanych na kursie Niestandardowe widżety JavaScript/ARIA oferowanym przez Deque.


Accessibility section - jQuery Plugins - Atrakcyjne i dostępne rozwiazania korzystajace z ARIA (Nicolas Hoffmann - @Nico3333fr).

Systemy projektowe

GOV.UK Design System - System projektowy stosowany do budowy serwisów rządowych w Wielkiej Brytanii. Ucz się z badań i doświadczeń innych zespołów serwisowych i unikaj powtarzania już wykonanej pracy.


U.S. Web Design System - komponenty interfejsu użytkownika są zbudowane na solidnej podstawie HTML i są stopniowo ulepszane, aby zapewnić podstawowe funkcje w różnych przeglądarkach. Wszyscy użytkownicy będą mieli dostęp do tych samych krytycznych informacji i doświadczeń niezależnie od używanej przeglądarki, chociaż te doświadczenia będą lepiej renderowane w nowszych przeglądarkach. Jeśli JavaScript zawiedzie, użytkownicy nadal otrzymają solidne podstawy HTML.


Web Experience Toolkit (WET) - stosowany w kanadyjskich agencjach rządowych, wielokrotnie nagradzany framework do budowy nowoczesnych witryn internetowych, które są dostępne, użyteczne, interoperacyjne, dostosowane do urządzeń przenośnych oraz wielojęzyczne.

Listy kontrolne

Jak spełnić WCAG? Krótki przewodnik - Konfigurowalny przewodnik po wymaganiach i technikach Wytycznych dostępności treści internetowych (WCAG) 2. Jest jednym z podstawowych dokumentów WCAG, integrującym Wytyczne, Techniki i Objaśnienia.


10 heurystyk dostępności - Opracowana przez specjalistów z Deque i adaptowana do polskich warunków lista kontrolna najlepszych praktyk projektowych w zakrresie dostępności.


Tak rób, a tak nie!. Projektowanie dla dostępności - fantastyczny zestaw plakatów autorstwa UK Home Office Posterspoświęconych włączającemu projektowaniu z myślą o różnych niepełnosprawnościach.


A11y Project - Web Accessibility Checklist - Dostępność może być złożonym i trudnym tematem. Accessibility Project rozumie to i chce pomóc w ułatwieniu wdrożenia w sieci.

ARIA Widget Checklist: For Screen Reader Testing - Jednym z największych wyzwań związanych ze stosowaniem ARIA jest określenie różnic w poziomie wsparcia między technologiami wspomagającymi w kombinacji z przeglądarkami. Lista kontrolna LevelAccess będzie w tym niezwykle pomocna.


Narzędzia

ANDI - Accessible Name & Description Inspector, czyli Inspektor dostępnych nazw i opisów. To bezpłatne, calkowicie po polsku, w tym z polskimi komentarzami błędów i problemów, narzędzie do testowania stron internetowych pod kątem dostępności, stosowane z powodzenniem przez amerykańskich certyfikowanych testerów - Trusted Tester


ChromeLens - To rozszerzenie przeglądarki Google Chrome, które udostępnia zestaw narzędzi testoowania i oceniania dostępnosci cyfrowej.


Colour Contrast Analyser - (CCA) pomaga określić czytelność tekstu i kontrast elementów wizualnych, takich jak obramowania kontrolek graficznych i wskaźniki wizualne.


Contrast Checker - To narzędzie jest przeznaczone dla projektantów i programistów w celu testowania zgodności kontrastu kolorów z wytycznymi dotyczącymi dostępności cyfrowej (WCAG), określonymi przez World Wide Web Consortium (W3C). Te obliczenia są oparte na formułach określonych przez W3C.


HTML5 Accessibility - Sprawdź aktualny stan obsługi dostępności funkcji HTML5 w głównych przeglądarkach.


Funkify - Funkify to niesamowoite rozszerzenie dla Chrome, które pomaga doświadczać sieci i interfejsów oczami „ekstremalnych użytkowników” (okropne określenie!, ale funkcjonuje w środowisku dostępnościcowców) o różnych umiejętnościach i niepełnosprawnościach.


Media

Able Player - W pełni dostępny odtwarzacz multimediów z różnymi przeglądarkami. Używa elementu HTML5 `audio` lub `video` dla przeglądarek, które je obsługują, oraz (opcjonalnie) JW Player jako rezerwę dla tych, które tego nie robią (Terrill Thompson - @terrillthompson).


PayPal Accessible HTML5 Video Player - lekki odtwarzacz wideo HTML5, który obsługuje napisy i ułatwia dostęp do czytnika ekranu. Szczegółowe informacje można znaleźć w poście na blogu inżynieryjnym PayPal.

Na górę